Kasutustingimused ja kontakt

Üldised mõisted:

Olala.ee soovitab igal kasutajal tutvuda lehe kasutamistingimuste ja reeglitega.

- Portaal on veebileht, mis asub aadressil www.olala.ee
- Administratsioon ehk teenusepakkuja on veebilehe pidaja, kellega saab ühendust aadressil admin@olala.ee

Kasutustingimused:
1. Kõik portaali kasutajad peavad olema vähemalt 18.aastased.
2. Administratsioon ei vastuta kasutaja eest. Kasutaja kasutab teenust omal vastutusel.
3. Administratsioon ei garanteeri, et teen8uste kasutamine on kasutajale ohutud või kasu toovad.
4. Administratsioon ei garanteeri kasutaja poolt sisestatud andmete säilimist.
5. Administratsioon ei garanteeri kasutaja privaatsust.
6. Kõik portaalis avaldatavad kuulutused võivad olla ainult tutvumiskuulutused, ega ei tohi sisaldada reklaami ega teenuse pakkumist.
7. Administratsioon ei vastuta kuulutuse tõesuse või õigsuse eest. Kuulutuse lisaja kohustub tagama kuulutuses sisalduva info õigsust, täpsust ja vastavust portaali reeglitele.
8. Kuulutuste lisamine on tasuline teenus. Kasutaja tasub kuulutuse lisamise eest läbi oma mobiiltelefoni operaatorfirma sms-I saatmise.
9. Teenuse tasu arvestab kasutaja mobiiltelefoni operaatorfirma vastavalt kasutaja operaatorteenuse tingimustele. Teenuse kasutamise tasu arvestatakse ühekordselt iga SMS-I saatmisel, olenematta sõnumi sisust.
10. Teenuse eripärade tõttu ei kuulu teenuse kasutamise eest makstud tasu tagastamisele kolmandate osapoolte poolt.

 

Teenusepakkuja õigused
1. Teenusepakkujal on õigus keelduda põhjendusteta kasutajale teenuse osutamisest.
2. Teenusepakkujal on õigus peatada või täielikult lõpetada teenuse osutamist kasutajat teavitamata.
3. Teenusepakkujal on õigus kasutajat ette teavitamata muuta teenuse sisu ja kasutustingimusi.
4. Teenusepakkujal on õigus jälgida kasutaja tegevust portaalis, lugeda sisestad kuulutusi ja koguda kasutaja kohta statistilist infot.
5. Teenusepakkujal on õigus tsenseerida, muuta või kustutada kuulutust, kui nende sisu ei vasta teenuse kasutamise tingimustele portaalis hea tavale ja õigusaktidele.
6. Teenusepakkujal on õigus kasutajatele saata infot teenuse kasutamise kohta e-maili teel.


Teenusepakkuja ei vastutata:
1. Teenusepakkuja ei vastuta teenuse osaliselt või täielikult osutamata või kasutamata jätmisel tuleneva kahju või saamata jäänud tulu eest.
2. Teenusepakkuja ei vastuta portaali kasutaja poolt teenuse kasutustingimuste rikkumise või õigusrikkumise eest, olenemata tekitatud kahju suurusest.
3. Teenusepakkuja ei vastuta kahju või saamata jäänud tulu eest, mis on tingitud teenuse kasutamise käigus avaldatud informatsiooni tõttu.
4. Teenusepakkuja ei vastuta portaalist välja viivate viidete sisu, kvaliteedi, seaduslikkuse eest.
5. Teenusepakkuja ei vastuta tekitatud kahju või saamata jäänud tulu eest, mis on tekitatud kolmandate osapoolte poolt.
6. Teenusepakkuja ei vastuta mistahes tehniliste rikete tõttu tekkinud kahju või saamata jäänud tulu eest.
7. Teenusepakkuja ei vastuta portaalis avaldatud kuulutuste sisu eest.